Alutech beslag

Beslag typer

Til garasjer er det i hovedsak 3 typer beslag som brukes. For små garasjer er et standard strekkfjærbeslag det vanligste, til større garasjer er standard eller lavt torsjonsfjærbeslag vanlig. I tilleg leverer vi høyt løft, takfølge, høyt takfølge, vertikal osv.

Standard strekkfjærbeslag

Strekkfjærer i sidekarm
Alutech beslag med strekkfjærer i sidekarm. Egen patent. Justeres nede mot beslag plate. Kan også justertes oppe og nede på fjær. Garantert i balanse. Nødvendig overhøyde er 125mm (100mm uten motor)

Standard torsjonsfjærbeslag

Normal, lav og høyt løft
Normal beslag til 210 mm overhøyde. Lavt beslag til 100 mm overhøyde. Leveres også med høyt løft. Torsjonsfjær med fall sikring.