Rulleport, vippeport eller leddport

Når du skal velge garasjeport er det mye du må tenke på. Vi hjelper deg med det.

Rulleport, vippeport eller leddport

De aller fleste garasjeporter som leveres i Norge er leddporter, også kalt leddheisporter. Men det finnes også andre typer som kanskje passer bedre hos deg. Her er en beskrivelse av de forskjellige typene og hvilke fordeler de har.

Leddport eller leddheisport

Dette er den mest vanlige garasjeporten i dag. En vanlig størrelse garasjeport består av typisk 4-5 ledd på omlag 50cm høyde. Disse leddene går på noen skinner opp langs vegg og innover i taket i garasjen din. Dette er en robust konstruksjon som tåler vind, er godt isolert, og forsvinner oppunder taket der den som regel ikke er i veien.

Oppgygging av leddport fra innside og utside

 1.  40mm eller 60mm portblad laget av galvaniserte stålplater med polyuretanskum i mellom. Utformet med fingerklemsikring og pakning i mellom hvert ledd
 2. Wirebruddsikring på større porter
 3. Torsjonsfjærer med fjærbruddsikring, evt strekkfjærer i sidekarm sikrer god balanse i port.
 4. Pakninger med doble lipper rundt hele porten
 5. Lukkekantsikring eller kraftbegrensing i motor sikrer folk og fe mot klemskader
 6. Fotocelle som ekstrautstyr er blant annet nødvendig ved smartstyring.

Fordeler med leddport

 • Godt isolert, velg mellom 40mm eller 60mm. Polyuretanskummet i sandwitch konstruksjonen sørger for god isoleringsevne. Det er også mulig å isolere vekk kuldebruer i beslaget med thermoframe
 • Tett, det er gode pakninger rundt hele porten. Våre porter har også doble lipper som gjør de enda tettere.
 • Robust, tåler godt vær og vind.

Ulemper med leddport

 • Porten går innover i taket og kan stjele plass til for eksempel løftebukk, takboks eller andre ting du ville brukt det takrommet til.
 • Porten krever endel fri dybde i garasjen, cirka 1m mer enn porthøyde, altså typisk rundt 3,5m for en vanlig portstørrelse. 

Be om tilbud

Les mer om Wisniowski leddporter

Vippeport

På en vippeport er hele porten en flate som "vippes" inn over bilen inni garasjen. Det henger et beslag på sidene, med armer som løfter portbladet opp og innover i en takskinne. Denne garasjeporttypen var veldig populær på 50 tallet, der selve portbladet var produsert lokalt, i tre. Dagens vippeporter er typisk uisolerte stålporter beregnet for store garasjerekker i borettslag.

Oppgygging av vippeportfra innside og utside

 1. Strekkfjærer balanserer porten. Kan løftes manuellt eller med motor.
 2. Trinsehjul med kulelager i takskinne
 3. 2-punkt låsing (ved manuell bruk)
 4. Kan bestilles isolert
 5. Helt portblad laget av trapesformet galvanisert stålplate.

Fordeler vippeport

 • En vippeport er en enkel konstruksjon med få bevegelige deler.
 • Levereres mer eller mindre ferdig montert, kan derfor i større annlegg og med god planlegging være veldig rask å monterere
 • Leveres stående i sin egen karm, som ei ytterdør. Hvis mange porter leveres samtidig er dette gunstig med tanke på transport.
 • I utganspunktet et rimelig produkt

Ulemper vippeport

 • Uisolert
 • Ikke like tett, har ikke pakninger.
 • Beslaget stjeler plass i lysåpning
 • Går utover nede ved åpning, kan skade både port og det som eventuellt står i veien på utsiden

Be om tilbud

Les mer om Wisniowski vippeport

Rulleport

En rulleport er satt sammen av mange små ledd som rulles opp på en rull som ligger inni en kasse over åpning. Kassen kan være plassert på utsiden, men vanligst på innsiden, skjermet for vær og vind. 

Oppgygging av rulleportfra innside og utside

 1. Innbruddsikring forhindrer at porten kan løftes fra utsiden
 2. Lukkekantsikring og evt fotoceller sikrer mot klemskader ved motorisert lukking.
 3. Avstandsklips sørger for stillere portløp og lengre levetid
 4. Nødåpning med sveiv
 5. To portprofiler 77mm eller 100mm
 6. Ramme i portfarge
 7. Mulighet for ventil

Fordeler rulleport

 • Krever ingen dybde i garasjen
 • Forsvinner vekk fra rommet over bilen, hvis du skal åpne takboks eller har løftebukk
 • Kan bestilles for utvendig montering

Ulemper rulleport

 • Ikke like godt isolert som leddport, selv om den er isolert har den kuldebru i hvert ledd.
 • Ikke like tett som leddport, men bedre enn vippeport.
 • Kassen over åpning tar ganske stor plass og krever endel overhøyde.
 • Tåler mye, men ikke like mye som leddport, derfor er det begrensinger i størrelse.

Be om tilbud

Les mer om Wisniowski rulleporte


Vedlikehold av garasjeporter
Alle garasjeporter trenger vedlikehold, også de som er "vedlikeholdsfri"