Akselmotor eller skinnemotor

Noen ganger kan man velge, men ikke alltid. Vi hjelper med valget.

Det er i prinsippet to typer portåpnere for leddporter, de er akselmotor og skinnemotor. Den store prinsippielle forskjellen er at en akselmotor løfter garasjeporten etter vaieren, imens skinnemotor trekker garasjeporten etter portbladet. Vi går mer i detalj under. 

To typer leddport

Før vi går inn på motortyper må vi først bare nevne to viktige forskjeller du kan finne på garasjeporter. Alle garasjeporter er balansert av et fjærsystem, det vil si at det er fjærene som gjør den tunge jobben, ikke portåpneren. Garasjeporten kan enten ha strekkfjærer eller torsjonsfjærer. Har man strekkfjærer finnes det ingen aksel å sette akselmotor på. VIKTIG; det er heller ikke sikkert garasjeporten er beregnet for akselmotor selv om den har torsjonsfjær.

Garasjeport med strekkfjær i sidekarm

Garasjeport med torsjonsfjær på aksling over portblad

Akselmotor

Akselmotor, Akselmontert portåpner, sidemontert portåpner, industrimotor, sidemontert garasjeportåpner, kjært barn har mange navn, vi bruker benevnelsen akselmotor.

Akselmontert industrimotor for større leddporter

En akselmotor er montert på torsjonsaksel på en garasjeport eller industriport av typen leddport, eller leddheisport. Det er selvsagt en forutstning at garasjeporten har en  torsjonsaksel med torsjonsfjærer og ikke strekkfjærer. Det er også en forutsetning at garasjeporten er beregnet for det i hht CE godkjenningen.

Akselmotoren dreier torsjonsakselen slik at vaieren som porten henger i strammes eller slakkes. Dette er en robust og god måte å løfte porten fra bakken på og passer godt til store tunge porter. Utfordringen kan være når porten nærmer seg toppen eller skal ned igjen. 

På vei opp kan akselmotoren kun trekke i vaieren, altså korte inn vaieren. På et relativt lavt beslag vil man da kunne få problemer med at nederste trinsehjul og vaierfeste kommer helt opp i buen på skinnene, helt til vaier står normalt på buen, og porten kan ikke gå høyere ved å korte inn vaier. I praksis går den ikke så langt en gang og i verste fall slites vaieren av.

En akselmotor kan bare trekke porten opp til buen i skinnen

På vei ned kan akselmotor kun slakke vaier og garasjeporten senkes av sin egen vekt. Igjen, hvis man har et relativt lavt beslag ligger nesten hele porten horisontalt i skinnegang, og bare omlag halvparten av nederste portblad er vekten som trekker porten ned. Da er det fare for slakk vaier og vaieravspoling. 

portvekten trekker ned garasjeporten

Man setter derfor på fjærer i bakkant for å dytte porten ned igjen i starten. Hvis ikke risikerer man vaieravspoling.


Av de to overnevte grunner kan man si at akselmotor passer best på høyere beslag, altså trenger man mer overhøyde, noe man ikke har i en vanlig garasje.

Skinnemotor

En skinnemotor bryr seg ikke om hvilket fjærsystem porten har, hvis porten kan dyttes opp og dyttes ned igjen for hånd så kan en skinnemotor gjøre samme jobb. En skinnemotor kan også monteres ut mot siden, det blir som å løfte etter et håndtak på siden. Det krever litt mer nøyaktig innstilling av trinsehjul, men motoren må ikke stå i midten av garasjen.

Der hvor en akselmotor ikke kan trekke porten over det punktet der vaier står normalt på buen i skinnesystemet kan en skinnemotor trekke den langt forbi, forutsatt at den er kraftig nok.

Skinnemotor trekker garasjeporten høyere enn akselmotor

Konklusjon

Selv om mange på internettet ytrer at akselmotor er best er det ikke alltid slik. Fasiten er at "det kommer an på" og at det må vurderes helt inividuellt ut fra utforming av både rom og port og ikke minst bruken. Her er momenter og spørsmål vi diskuterer med kunder dersom temaet er aktuellt:

  • Trenger du rommet over garasjeporten til noe? Har du for eksempel løftebukk eller takboks som skal åpnes? Da er det aktuellt å vurdere akselmotor eller montere en skinnemotor ut av senter.
  • Hvor stor er porten? Jo større garasjeporten er jo større sannsynlighet er det for at det er riktig med industriport med akselmotor
  • Hva er bruken? Akselmotorer har ofte mye mer tilkoblingsmuligheter for sensorer og styring, i for eksempel offentlige bygg kan det være større behov slike muligheter. I private hjem er integrert kraftstyring, fjernstyring og mulighet for appstyring mer aktellt.
  • Hva er budsjettet? En god akselmotor er dyrere, spesiellt med mye sensorer og styring, en billig akselmotor bør du unngå.
  • Ønsker du plug and play? Det fleste skinnemotorer er veldig enkle og fiks ferdig med forskjellige funksjoner innebygd, som kraftstyring og fjernkontroll. De fleste akselmotorer har ingenting integrert. 
  • Hvem skal vedlikeholde porten? En industriport med torsjonsfjær og akselmotor med tilhørende eksterne sensorer og styring krever vesentlig mer vedlikehold enn en enkel strekkfjærport med skinnemotor som bare går og går. 
  • Er innkjøringshøyde viktig? Hvis du ikke har et høyt beslag er det bare skinnemotor som kan trekke garasjeporten opp og helt ut av åpningen.
  • Husk at du ikke alltid kan få i pose og sekk. Ønsker du både høy innkjøring og god klaring til tak uten at det henger noe i veien i taket, ja da må du kanskje bygge større garasje. Vi hjelper deg å finne riktig kompromiss.
  • Ikke monter en akselmotor på en port som ikke er beregnet for det, selv om en garasjeport har torsjonsfjærer er det slett ikke sikkert at den er beregnet for akselmotor. Vaieravspoling er typisk, i tillegg ser vi ofte at klemsikring ikke er ivaretatt. 

Ble du noe klokere? Ønsker du tilbud på garasjeport eller industriport, med eller uten akselmotor send oss en forespørsel her: Få tilbud

Det finnes også leddporter med torsjonsaksel uten fjærer, men de snakker vi ikke om her. De må ha helt spesielle akselmotorer.

Rulleport, vippeport eller leddport
Når du skal velge garasjeport er det mye du må tenke på. Vi hjelper deg med det.